“Hội nghị khoa học sinh viên năm 2018” thuộc "Tuần lễ khoa học Sinh viên năm 2018”

  + Thời gian: 8h00 - 11h50, sáng thứ 5 ngày 07/06/2018 (năm nay sẽ có phần trao giải Eureka 2017 vào đầu chương trình)

  + Địa điểm: Phòng D407, cơ sở Đinh Tiên Hoàng  + Thành phần Hội đồng:

- Chủ tịch Hội đồng: TS. Sơn Thanh Tùng

- Ủy viên: ThS. KS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan

               ThS. KS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

- Thư ký: ThS. KS. Nguyễn Bình Minh

  + Thành phần tham dự:

- Giảng viên khoa Đô thị học

- Tất cả thành viên của các nhóm báo cáo

- Các bạn SV đang làm khóa luận

- Các nhóm chuẩn bị thực hiện đề tài NCKH 2019

- Các bạn SV quan tâm đến lĩnh vực NCKH.


  + Chương trình cụ thể:

 

Link đăng kí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyshmFk6G_0_dYCBLY-qpEHoy_a_ew80kvGkfbv2g0ieglFQ/viewform

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.