Kết quả xét danh hiệu sinh viên có thành tích xuất sắc hoạt động hỗ trợ cộng đồng năm học 2016-2017

Căn cứ vào công văn số 928/XHNV-CTSV về việc xét danh hiệu thi đua khen thưởng sinh viên; Căn cứ vào các tiêu chí đã đưa ra trong thông báo của Khoa ngày 8/8/2017, Khoa Đô thị học kết hợp với Bí thư Đoàn Khoa đã chọn ra các cá nhân và tập thể đạt tiêu chuẩn để đề xuất khen thưởng lên Nhà trường như sau:

1. Hạng mục khen thưởng

a. Tập thể
Căn cứ vào các hoạt động của các lớp trong năm qua, Khoa đề xuất khen thưởng tập thể lớp ĐTH07 đã có nhiều hoạt động tích cực cả về học tập lẫn phong trào.
b. Cá nhân
1. Lương Thành Đạt – ĐTH06
2. La Thị Xuân Phương – ĐTH07

2. Hạng mục giấy khen Hiệu trưởng

a. Tập thể

Căn cứ vào nhiều hoạt động tích cực, năng động và ý nghĩa trong năm qua, Khoa đề cử CLB Một Ngày Mới nhận giấy khen của Hiệu trưởng.

b. Cá nhân

1. Phạm Minh Mẫn - ĐTH07

2. Võ Thị Ngọc Lê - ĐTH08

3. Huỳnh Ngọc Ánh Xuân - ĐTH08


Danh sách này sẽ được đề cử lên phòng CTSV của trường để xét khen thưởng trong lễ khai giảng năm học 2017– 2018.

Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.