Chương trình Today's Voice Activist

Chương trình bảo trợ các dự án cộng đồng, dành cho các các bạn trẻ đang hoặc có ý tưởng thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng, thông qua việc bảo trợ thương hiệu, tư vấn chiến lược và kế hoạch, và hỗ trợ kêu gọi tài trợ.

1. ĐỐI TƯỢNG
Các bạn trẻ hoặc nhóm bạn trẻ có ý tưởng xây dựng dự án phục vụ cộng đồng.
Các dự án phục vụ cộng đồng đang được triển khai.

2. MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH
• Phát triển giới trẻ bằng cách hướng dẫn và hỗ trợ các bạn thực hiện những dự án xã hội.
• Tận dụng nguồn lực từ các bạn trẻ để tạo nhiều dự án cộng đồng có ích cho xã hội.
• Tăng khả năng lan truyền sứ mệnh phát triển giới trẻ và phát triển cộng đồng của Today’s Voice.
• Tăng cường sự kết nối, tương tác, hỗ trợ giữa các tổ chức dành cho giới trẻ.

3. CÁCH THỨC DIỄN RA
Giai đoạn 1 – 13/07 đến 14/08: Lọc hồ sơ và thuyết trình
o Các đội nộp hồ sơ để ứng tuyển dự án.
o Today’s Voice lọc và duyệt hồ sơ.
o Các đội được chọn sẽ lần lượt trình bày ý tưởng dự án và kế hoạch triển khai.

Giai đoạn 2 – 01/08 đến 22/08: Gặp trực tiếp và thông báo kết quả.
o Các đội được chọn từ giai đoạn 1 sẽ gặp trực tiếp cùng Today’s Voice để trao đổi về các điều khoản bảo trợ.

Tiêu chí:
o Phi lợi nhuận, phi chính phủ.
o Giá trị dành cho cộng đồng, ưu tiên giới trẻ.
o Ý tưởng hoàn thiện, có tính khả thi.
o Phù hợp với tinh thần của Today’s Voice

Các dự án được bảo trợ sẽ được công bố chính thức trên các kênh truyền thông chính thống của Today’s Voice.

Quyền lợi của các dự án được bảo trợ
o Được bảo trợ thương hiệu bởi Today’s Voice và UNESCO-CEP.
o Được bảo trợ ý tưởng.
o Được tư vấn kế hoạch dự án, kế hoạch tài chính để dự án có tính khả thi và hiện thực hóa cao.
o Được tư vấn làm profile, proposal để kêu gọi nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư.
o Được hỗ trợ truyền thông về chương trình.
o Được hỗ trợ tư vấn thực hiện dự án.

Với tất cả những trăn trở dành cho người trẻ Việt - lực lượng lao động nòng cốt của Quốc gia, Ban Tổ Chức vô cùng mong Quý đơn vị cùng tham dự và chung tay với dự án Today's Voice - Trung tâm UNESCO-CEP để tạo nên những giá trị và tác động sâu sắc đến thế hệ Việt trẻ thông qua TDV Activist.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua địa chỉ mail activist@todayvoice.org


Hoặc gọi số điện thoại: 0125 858 2456 (Ms. Trang)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.