10/01/2018
Sáng ngày 08.01.2018 tại Hội trường nhà điều hành, cơ sở Linh Trung - Thủ Đức , Cụm hoạt động số 03( khoa Đô thị học, khoa Thư viện- Thông tin học, khoa Lưu trữ- Quản trị văn phòng , khoa Ngữ Ngữ Văn – Đức) đã tổ chức lễ tuyên dương SV5T cấp Liên chi hội năm 2017.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.