06/11/2017
TFSCALE là chương trình giao lưu sinh viên trong khu vực Đông Nam Á nhằm đạo tào khả năng lãnh đạo cho giới trẻ hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Chương trình tổ chức hàng năm 2 đợt, đợt 1 tại Singapore, đợt 2 tại Việt Nam. Năm 2016, Khoa Đô thị học có 7 sinh viên các khóa tham gia.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.