14/04/2021
Ngày 12/4/2021, sinh viên năm 2 ngành Đô thị học (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM) đang học tập tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre đã có chuyến đi thực hành thí nghiệm tại Phòng thí nghiệm môi trường (thuộc Khoa Địa lý - Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM) trong môn học Quản lý môi trường đô thị. Tham gia hướng dẫn có ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng thí nghiệm môi trường, ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương - Giảng viên Khoa Đô thị học.